Vi har under sæsonen 2024/25 følgende to hold for børn:

SÆSONEN STARTER TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER.

DE HELT SMÅ: Tirsdage klokken 17-17.30 har vi en halv time hvor de helt små børn mellem 2 og 5 år(ifølge med voksne, forældre og/eller bedsteforældre) kan komme og lære de gamle gode sanglege. Vi synger, og træner børnenes motorik og krydsbevægelser, vi øver at være i en gruppe, og har en dejlig halv time, hvor de små børn derved får trænet deres evne til at indgå i sociale sammenhænge, lære sange og prøve hvordan det er at "gå til noget".

DE LIDT STØRRE: Tirsdage klokken 17.45-18.30 er det for de lidt større børn fra 5 - ?? år. Vi lærer de grundlæggende trin i folkedans, og har nogle dejlige og glade stunder, hvor vi også her jo får trænet motorik, rytme osv. 

Tilmelding: Du/I møder blot op i Poppelhuset første gang, som er tirsdag den 3. september 2024

Sang- og danseledere: Rise Larsen  Musik: Hanne B. 

Del siden